Kort #28323

 Diss.
% saml.
» Wennerberg, Gunnar'Westro-Gothus
? [Lag (& + bx)]x
% De formula integrali dx. Pars 1.
c iþ:

' 1839.

Praeses: Malmsten, Camalus Joh. Uppsala

Information

Kortnr:
28323
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
% saml.
» Wennerberg, Gunnar'Westro-Gothus
? [Lag (& + bx)]x
% De formula integrali dx. Pars 1.
c iþ:

' 1839.

Praeses: Malmsten, Camalus Joh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort