Kort #28920

 Diss.
saml.
Äkerman , Nils Gothlandus
, Tjenstehjon. Femte tidehvarfvets 2. St. 1815
; Praeses: Afzelius, Andreas Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28920
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Äkerman , Nils Gothlandus
, Tjenstehjon. Femte tidehvarfvets 2. St. 1815
; Praeses: Afzelius, Andreas Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort