Kort #29024

 Diss.
__ saml.
0 rtenblad , Carolus Torst. Wermlandus
Juris in patria exsecutivi lineamenta. Pars 1. 1858
Praeses: Dellden, Carolus Ol. Uppsala

Information

Kortnr:
29024
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
__ saml.
0 rtenblad , Carolus Torst. Wermlandus
Juris in patria exsecutivi lineamenta. Pars 1. 1858
Praeses: Dellden, Carolus Ol. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort