Kort #28217

 Diss.
saml.
W & 1 1 s t :? ö m, Andreas Philippus Ostro-Gothus
Diss. parabolas Christi de portitoribus et pharisa-
eis svang. sec. Lucam cap. 15. et 16. explicans et
cementariis illustrans. Pars 5. 1840.
: Praeses: Söderberg, Jacobus Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
28217
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & 1 1 s t :? ö m, Andreas Philippus Ostro-Gothus
Diss. parabolas Christi de portitoribus et pharisa-
eis svang. sec. Lucam cap. 15. et 16. explicans et
cementariis illustrans. Pars 5. 1840.
: Praeses: Söderberg, Jacobus Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort