Kort #28085

 Diss.
_ saml.
W & hlstr 6 m, Jonas Gustavus Wermlandua
Liber qui inscribitur Um Styrilse Kununga ok Höfdin—
ga sub examen revocatus. Pars 1. 1839. .
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28085
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ saml.
W & hlstr 6 m, Jonas Gustavus Wermlandua
Liber qui inscribitur Um Styrilse Kununga ok Höfdin—
ga sub examen revocatus. Pars 1. 1839. .
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort