Kort #28948

 Diss.
» saml.
Ängst :: ö m, Johan Norrlandus
[ Om torsklefvertran. Del 4. 1850.
! Praeses: Glas, Olavus, Uppsala
1

Information

Kortnr:
28948
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
» saml.
Ängst :: ö m, Johan Norrlandus
[ Om torsklefvertran. Del 4. 1850.
! Praeses: Glas, Olavus, Uppsala
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort