Kort #28126

 Diss.
saml.
W & 1 l, Erlanåus Dalia—Wermlandus
Theses de surrogato. 1765.
?
? Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Information

Kortnr:
28126
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & 1 l, Erlanåus Dalia—Wermlandus
Theses de surrogato. 1765.
?
? Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort