Kort #29220

 Bd 25 a.
Diss.
saml.
Llndelius, Ambernus Joh. Smolandus
1 De persona et officio Jesu Christi .
' 1651.
Praeses: Magni, Jonas, Uppsala

Information

Kortnr:
29220
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Bd 25 a.
Diss.
saml.
Llndelius, Ambernus Joh. Smolandus
1 De persona et officio Jesu Christi .
' 1651.
Praeses: Magni, Jonas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort