Kort #28673

 l
Digg.
saml.
W. ingqvlst, Olaus Ostro-Gothus
Oratio Periclis ad Atheniensem populwn de bello Pelo
ponnesiaco continuanåo ex Thuc. lib. 2. capp. 60-64.
* Svethioe versa. 1827.
Praeses: Höijer, Josephus Otto, Uppsala
1
a

Information

Kortnr:
28673
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

l
Digg.
saml.
W. ingqvlst, Olaus Ostro-Gothus
Oratio Periclis ad Atheniensem populwn de bello Pelo
ponnesiaco continuanåo ex Thuc. lib. 2. capp. 60-64.
* Svethioe versa. 1827.
Praeses: Höijer, Josephus Otto, Uppsala
1
a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort