Kort #29242

 Diss.
saml.
M & lmodius , Ericus Roslagus
Quaestionum philosophicarum . 1652
? Praeses: Stalenus, Johannes Laurentius, Uppsala
a

Information

Kortnr:
29242
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
M & lmodius , Ericus Roslagus
Quaestionum philosophicarum . 1652
? Praeses: Stalenus, Johannes Laurentius, Uppsala
a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort