Kort #28017

 I

: ' Diss.
saml.

Utter , Magnus Er. Sudermannus

Legibus. 1641

äPraeses: Sicrenius, Isacus, Uppsala

Information

Kortnr:
28017
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

I

: ' Diss.
saml.

Utter , Magnus Er. Sudermannus

Legibus. 1641

äPraeses: Sicrenius, Isacus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort