Kort #29080

 Disa;
sam]. .
; Arpi, Oscar Aåalricus Uplanåus
; Michaelis Pselli in Platonis De ani-
mae pracreatione praecepta oommentariua. Pars 2.
1854.
PraeaeaspLinder, Carolus Guilielmua, Uppsala

Information

Kortnr:
29080
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa;
sam]. .
; Arpi, Oscar Aåalricus Uplanåus
; Michaelis Pselli in Platonis De ani-
mae pracreatione praecepta oommentariua. Pars 2.
1854.
PraeaeaspLinder, Carolus Guilielmua, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort