Kort #27824

 )
Diss.
saml.
! ' Tran &, Sveno Laurentius Westro—Gothus
ï
; Stili Biblici majestate et simplicitate. 1761.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
i
!

Information

Kortnr:
27824
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

)
Diss.
saml.
! ' Tran &, Sveno Laurentius Westro—Gothus
ï
; Stili Biblici majestate et simplicitate. 1761.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
i
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort