Kort #28429

 Diss.
saml-
! Westling, Claudius Petrus Ostm-Gothus
?
Anacreontis, Melici vatis. Od. 56—62. 1850.
* Praeses: Trauer, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28429
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
! Westling, Claudius Petrus Ostm-Gothus
?
Anacreontis, Melici vatis. Od. 56—62. 1850.
* Praeses: Trauer, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort