Kort #28525

 Diss.
saml.
W i & & beok, Enevaldus Sudermannus-Nericius
? Acta et litterae ad historiam Suecanam. Fasc. 6..
1818.
i
* Praeses: Geijer, Ericus Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28525
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W i & & beok, Enevaldus Sudermannus-Nericius
? Acta et litterae ad historiam Suecanam. Fasc. 6..
1818.
i
* Praeses: Geijer, Ericus Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort