Kort #29355

 Diss.
saml.
W & llenstråle , Martinus Georgius
seu de confinibus Scythis getisque Herodo-
ti. 1757
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29355
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & llenstråle , Martinus Georgius
seu de confinibus Scythis getisque Herodo-
ti. 1757
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort