Kort #28082

 DiSSi
' saml.
W & hlström, Jonas Wemlandus
De triplici significatione nominis Svithiéd in his-
toriis vetemm Islandozmm. 1798.
Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala.

Information

Kortnr:
28082
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSi
' saml.
W & hlström, Jonas Wemlandus
De triplici significatione nominis Svithiéd in his-
toriis vetemm Islandozmm. 1798.
Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort