Kort #28344

 Diss.
. saml.
W 9 nnerstr 6 m , Olavus Wermlandus
Auctoritate patrum. 1751
Praeses: Celsius, Olavus O. Uppsala '

Information

Kortnr:
28344
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml.
W 9 nnerstr 6 m , Olavus Wermlandus
Auctoritate patrum. 1751
Praeses: Celsius, Olavus O. Uppsala '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort