Kort #27900

 Diss.
saml.
T ö :: nblom, Nicolaus Olaus Westmmus-Dal.
| Epistola Kahirensis && Bonaparte data Arabica et La.-
! tine. Pars 5. 1825;
; Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
27900
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T ö :: nblom, Nicolaus Olaus Westmmus-Dal.
| Epistola Kahirensis && Bonaparte data Arabica et La.-
! tine. Pars 5. 1825;
; Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort