Kort #28934

 _ Diss.
saml.
Åman, Ludvig August Ostro-Gothus
Om reductionen af krono- och adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 41.
1850.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Erivus, Uppsala

Information

Kortnr:
28934
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Åman, Ludvig August Ostro-Gothus
Om reductionen af krono- och adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 41.
1850.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Erivus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort