Kort #28843

 Diss.
saml .
Z 9 tterstedt, Gustavus Vilhelmus;
Sudermannus-Nericius
Monographia Cortinariorum Sueciae. Pars 5. 1851.
Praeses: Fries, Elias, Uppsala

Information

Kortnr:
28843
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Z 9 tterstedt, Gustavus Vilhelmus;
Sudermannus-Nericius
Monographia Cortinariorum Sueciae. Pars 5. 1851.
Praeses: Fries, Elias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort