Kort #28877

 Digg.
: saml-
3 Äherg, Otto Guilielmus Uplandus-Roslagua
? Ex Ibn el-Vardii libro, Margarita mirabilium inscrip
te, prooemium et caput seoundum. Pars 7. 1835.
i Praeses: Tornberg, Camlus Johannes, Uppsala
i

Information

Kortnr:
28877
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Digg.
: saml-
3 Äherg, Otto Guilielmus Uplandus-Roslagua
? Ex Ibn el-Vardii libro, Margarita mirabilium inscrip
te, prooemium et caput seoundum. Pars 7. 1835.
i Praeses: Tornberg, Camlus Johannes, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort