Kort #28357

 , Dias.
saml.
% Wenström, Jonas Gothlanåus
' Sapphus, Graecanicae poetriaae quae exstant residua.
Pars 4. 1824.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28357
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Dias.
saml.
% Wenström, Jonas Gothlanåus
' Sapphus, Graecanicae poetriaae quae exstant residua.
Pars 4. 1824.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort