Kort #27564

 - Diss.
saml.
Teet , Ericus
Senatu (ex ocas. Salustii epist. 2 ad C. Caes.) 1665
Praeses: Schefferus, Joannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27564
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

- Diss.
saml.
Teet , Ericus
Senatu (ex ocas. Salustii epist. 2 ad C. Caes.) 1665
Praeses: Schefferus, Joannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort