Kort #28352

 131330
saml.
: W 6 nstr 6 111, Carolua-Patms Waatmamms
; Analecta epistolam in primis historiam at 3:35 111;-
ï terarias Sveciae illustrantium. Spec. 8. 1796?-
Frasses: Knös, Olavus Andreae, Uppsala

Information

Kortnr:
28352
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

131330
saml.
: W 6 nstr 6 111, Carolua-Patms Waatmamms
; Analecta epistolam in primis historiam at 3:35 111;-
ï terarias Sveciae illustrantium. Spec. 8. 1796?-
Frasses: Knös, Olavus Andreae, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort