Kort #28812

 Diss.
. saml,
Z & g 0 1 1 s t r 6 m, Joh. Gast. Ostro-Gothus
Theoria declinationis magneticas. Pars 1-2. 1755.
Praeses: Strömer, Martinus, Uppsala

Information

Kortnr:
28812
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml,
Z & g 0 1 1 s t r 6 m, Joh. Gast. Ostro-Gothus
Theoria declinationis magneticas. Pars 1-2. 1755.
Praeses: Strömer, Martinus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort