Kort #27875

 DiSSo
saml.
? unstedt, Petrus Helsingus
* Meditationes aliquot de decem stili. 1770.
1
* Praeses: Sohönstadt, Johan Melch. Uppsala

Information

Kortnr:
27875
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
? unstedt, Petrus Helsingus
* Meditationes aliquot de decem stili. 1770.
1
* Praeses: Sohönstadt, Johan Melch. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort