Kort #28265

 » ( Diss.
saml.
W & stenius, Johannes Dalekarlus
* De universalitate gratiae Dei vocantis, contra natu-
: ralistas. 1758.
3 Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28265
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

» ( Diss.
saml.
W & stenius, Johannes Dalekarlus
* De universalitate gratiae Dei vocantis, contra natu-
: ralistas. 1758.
3 Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort