Kort #27693

 i

! DiSSo

1 saml.
T h 11 11 berg, Carolus Gothoburgensis
Hesiodi Ascraei poematio, quod inscribitur, Seutu!
Herculis. Pars 8. 1853.

ï

% Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27693
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

i

! DiSSo

1 saml.
T h 11 11 berg, Carolus Gothoburgensis
Hesiodi Ascraei poematio, quod inscribitur, Seutu!
Herculis. Pars 8. 1853.

ï

% Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort