Kort #28083

 _ Diss.
saml.
W & hlstr 6 m, Jonas
Vita Bernhardi Glaraevallensis. Pars 1. 1810.
Praesesæ Olbers, Levinius, Uppsala

Information

Kortnr:
28083
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
W & hlstr 6 m, Jonas
Vita Bernhardi Glaraevallensis. Pars 1. 1810.
Praesesæ Olbers, Levinius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort