Kort #27571

 Diss.
saml.
Tegnaeus, Jonas Westm-Gothus
Moralitate pastorum cum latrone initorum. 1746.
* Praeseszlhre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27571
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tegnaeus, Jonas Westm-Gothus
Moralitate pastorum cum latrone initorum. 1746.
* Praeseszlhre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort