Kort #29252

 % Diss.
, saml.
N y b & r g, Ericus Wilhelmus Uplandua
Homonymia vocis in scriptis
N. ?. 1771.
Praeseæ: Flodeäla, Jahannas, Uppsala

Information

Kortnr:
29252
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.
, saml.
N y b & r g, Ericus Wilhelmus Uplandua
Homonymia vocis in scriptis
N. ?. 1771.
Praeseæ: Flodeäla, Jahannas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort