Kort #28925

 Diss.
saml.
Äkervw & 1 l, Carolus Olavus Sudermmua—
Neriaius
! Aristotelis Graeci et Ausonii Latini in duces, qui
% bello Troica interfuerunt, epitaphia. Pars 2. 1852.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28925
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Äkervw & 1 l, Carolus Olavus Sudermmua—
Neriaius
! Aristotelis Graeci et Ausonii Latini in duces, qui
% bello Troica interfuerunt, epitaphia. Pars 2. 1852.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort