Kort #27754

 Diss.
saml.
Tillman, Johannes Ostro-Gathus
De supplicationibus Sviogothorum sub Lutheranismo.
1743.
Praeses: Ekerman, Petras, Uppsala
_

Information

Kortnr:
27754
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tillman, Johannes Ostro-Gathus
De supplicationibus Sviogothorum sub Lutheranismo.
1743.
Praeses: Ekerman, Petras, Uppsala
_

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort