Kort #28861

 Diss.
saml.
Zlerv 0 g e 1, Evald Stockholmiensis
Re nummaria ejusque in historia Sviogothica usu.
Pars 2. 1749.
Praeses: Celsius, Olavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28861
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zlerv 0 g e 1, Evald Stockholmiensis
Re nummaria ejusque in historia Sviogothica usu.
Pars 2. 1749.
Praeses: Celsius, Olavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort