Kort #29083

 Diss.
saml.
Aurivillius , Ericus O. Gevaliensis
' positionum philosophicarum. 1664
a
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala

Information

Kortnr:
29083
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Aurivillius , Ericus O. Gevaliensis
' positionum philosophicarum. 1664
a
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort