Kort #28976

 å Diss.

% __ saml.

ï 0 & m a n, Gabriel qulanåus

? Diss. qua disqviritur: Quid ad mores et civile impe-

' rium gentibus Eurppaeis profuerint expeditiones,
quae vocantur Cruciatae. Part. 5. 1776.

Ä Praeses: Habtgihgrg, Jonas, Uppsala

1

1

Information

Kortnr:
28976
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

å Diss.

% __ saml.

ï 0 & m a n, Gabriel qulanåus

? Diss. qua disqviritur: Quid ad mores et civile impe-

' rium gentibus Eurppaeis profuerint expeditiones,
quae vocantur Cruciatae. Part. 5. 1776.

Ä Praeses: Habtgihgrg, Jonas, Uppsala

1

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort