Kort #29292

 ! Diss.
samlg
Rudbe 0 kius , Petrus Joh.
dicti Johannis Apostoli
1. epist. cap. 2. versïz. 1654
Praeses: Lithman, Carolus, Uppsala -

Information

Kortnr:
29292
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

! Diss.
samlg
Rudbe 0 kius , Petrus Joh.
dicti Johannis Apostoli
1. epist. cap. 2. versïz. 1654
Praeses: Lithman, Carolus, Uppsala -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort