Kort #28666

 Diss.
saml.
Winge , Gustavus Adolphus Sudermannus
' Qua ratione in sensationibus anima passive et active
'se habeat ? 1791
. Praeses: Öhristiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28666
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Winge , Gustavus Adolphus Sudermannus
' Qua ratione in sensationibus anima passive et active
'se habeat ? 1791
. Praeses: Öhristiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort