Kort #28016

 Diss.
saml 0
Urling, Petrus A. Oatro-Gothus
Multitudine linguarum civitati literariae noxia.
1758.
Praeses: Sotberg, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28016
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml 0
Urling, Petrus A. Oatro-Gothus
Multitudine linguarum civitati literariae noxia.
1758.
Praeses: Sotberg, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort