Kort #27653

 ' Diss.
saml.
Theolander, Laurent. Dan. qulanäus
Hymnus Jeaaiae cap) 12. Latine versus, et notis phi-
lolagioia illustratus. Pars 1. 1806.
Praeses: Sjöbring, Petrus, Uppsala ____—

Information

Kortnr:
27653
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
Theolander, Laurent. Dan. qulanäus
Hymnus Jeaaiae cap) 12. Latine versus, et notis phi-
lolagioia illustratus. Pars 1. 1806.
Praeses: Sjöbring, Petrus, Uppsala ____—

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort