Kort #28860

 Diss.
saml.
Zlel: v 0 g e 1, Evaldus Stockholmiensis
Re nummaria ejusque in historia Suiogothica usu.
Pars 1. 1745.
Praeses: Ihre, Johames, Uppsala .

Information

Kortnr:
28860
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zlel: v 0 g e 1, Evaldus Stockholmiensis
Re nummaria ejusque in historia Suiogothica usu.
Pars 1. 1745.
Praeses: Ihre, Johames, Uppsala .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort