Kort #29235

 Diss.
saml.
Maberger,c-O!:a:vus Ostro-Gothus
Pauli Gal.
cap. 2. vers. 14. sequ. illustratus. 1780.
Praeses: Pladens, Jahan. Uppsala

Information

Kortnr:
29235
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Maberger,c-O!:a:vus Ostro-Gothus
Pauli Gal.
cap. 2. vers. 14. sequ. illustratus. 1780.
Praeses: Pladens, Jahan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort