Kort #28203

 1
W Diss.
saml.
* W & llner, Samuel Uplandus
? Nova genera plantarum. Pars 11. 1800.

Praeses: Thunberg, Carolus Petr. Uppsala

Information

Kortnr:
28203
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1
W Diss.
saml.
* W & llner, Samuel Uplandus
? Nova genera plantarum. Pars 11. 1800.

Praeses: Thunberg, Carolus Petr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort