Kort #27623

 & Diss.
gamle
; Tharsell, Jonas Christ. Ostro-Gothus
Sapphus, Graecanicae poetriae, quae exstant resiåua.
: Pars 2. 1824.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27623
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

& Diss.
gamle
; Tharsell, Jonas Christ. Ostro-Gothus
Sapphus, Graecanicae poetriae, quae exstant resiåua.
: Pars 2. 1824.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort