Kort #29075

 Diss.
8313].-
Almquist, Oscar Julius Augustus Uplanåus-
Roslagus
De commentario Dionysii Cassii Longini
expositio. Pars 4. 1855.
i Praeses: Spongberg, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29075
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
8313].-
Almquist, Oscar Julius Augustus Uplanåus-
Roslagus
De commentario Dionysii Cassii Longini
expositio. Pars 4. 1855.
i Praeses: Spongberg, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort