Kort #28493

 Diss.
saml.
Wiberg, Carolus Fredericus Holmienais
3 De paroecia Uplandiae Wiksta. Part. 1—2. 1841-42.
' Praeses: Schröder, Jah. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28493
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wiberg, Carolus Fredericus Holmienais
3 De paroecia Uplandiae Wiksta. Part. 1—2. 1841-42.
' Praeses: Schröder, Jah. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort