Kort #28778

 DiSSo

* saml.
W å. rlin , Andr. Ostro—Gothus !
Latitudinem observatorii Holmiensis, ex observationi-
bus determinatam. 1811

; Praeses: Cronstrand, Simon Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
28778
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo

* saml.
W å. rlin , Andr. Ostro—Gothus !
Latitudinem observatorii Holmiensis, ex observationi-
bus determinatam. 1811

; Praeses: Cronstrand, Simon Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort