Kort #27855

 Diss.
samlä
Trysém, Johannes Gustavus Fjeråhundrensis
Collectio monumentorum historiam.9vecanam illustran-
tium. Sect. 8. 1801.
Praeses: Neikter; Jacdbus Fredericus, Uppsala
i
»

Information

Kortnr:
27855
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
samlä
Trysém, Johannes Gustavus Fjeråhundrensis
Collectio monumentorum historiam.9vecanam illustran-
tium. Sect. 8. 1801.
Praeses: Neikter; Jacdbus Fredericus, Uppsala
i
»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort