Kort #28930

 Diss.
o_ saml.
_ Alund , Otto Wilhelm Ostro—Gothus
Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och
kommenterad. Del 2. 1842
Praeses: Böttiger, Carolus Wilh. Uppsala

Information

Kortnr:
28930
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o_ saml.
_ Alund , Otto Wilhelm Ostro—Gothus
Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och
kommenterad. Del 2. 1842
Praeses: Böttiger, Carolus Wilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort